Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50

 

ชนิดไม้   เทพธาโร

ชื่อพื้นเมือง  จวง จวงหอม (ภาคใต้)  จะไค้ต้น จะไค้หอม (ภาคเหนือ)  ตะไคร้ต้น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  เทพทาโร (ภาคกลางจันทบุรีสุราษฎร์ธานี)  พลูต้นขาว (เชียงใหม่)  มือแดกะมางิง (มาเลเซียปัตตานี) เทวทารุ นารท (บาลี)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.

ชื่อวงศ์  LAURACEAE

ลักษณะทางนิเวศวิทยา  มีเขตการกระจายพันธุ์แถบเอเชียเขตร้อนนับตั้งแต่เทือกเขาตะนาวศรีในพม่าไทยมลายูจนถึงแถบคาบสมุทรอินโดจีนและสุมาตราไม้ชนิดนี้ชอบขึ้นบนพื้นที่สูงมีลักษณะคล้ายกับC. neesianum Meissn ซึ่งเป็นไม้ที่พบกระจายพันธุ์อยู่แถบจีนตอนใต้และตังเกี๋ยในประเทศไทยจะพบเทพทาโรขึ้นอยู่ห่างๆกันบนเขาในป่าดงดิบทั่วประเทศแต่จะพบมากที่สุดทางภาคใต้เทพทาโรเป็นไม้พื้นเมืองเก่าแก่ของไทยพบหลักฐานการอ้างถึงครั้งแรกในสมัยสุโขทัยดังปรากฏในไตรภูมิพระร่วงเมื่อพ.ศ. 1888  กล่าวถึงพรรณพืชหอมในอุตตรกุรุทวีปจะประกอบด้วยจวงจันทน์กฤษณาคันธา เป็นต้น

ประโยชน์  เมล็ดของเทพทาโรจะให้น้ำมันใช้เป็นยาทาถูนวดแก้ปวดรูมาติซึ่ม เปลือกเป็นยาบำรุงธาตุอย่างดีโดยเฉพาะสำหรับหญิงสาวรุ่นต้มกินแก้เสียดท้องท้องขึ้นท้องเฟ้อ ไม้ใช้ในการแกะสลักบางอย่างทำเตียงนอนทำตู้และหีบใส่เสื้อผ้าที่กันมอดและแมลงอื่นๆได้ทำเครื่องเรือนและไม้บุผนังที่สวยงามทำแจวพายกรรเชียงกระเบื้องไม้ เป็นต้น

 

ชนิดไม้  ไทร, ไทรย้อย

ชื่อพื้นเมือง  จาเรย ไทร ไทรกระเบื้อง ไทรย้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์  Ficus annulata  BI.

ชื่อวงศ์  MORACEAE

ลักษณะทางนิเวศวิทยา  ในประเทศเขตร้อน โดยเฉพาะทวีปเอเซีย เช่น ไทย อินเดีย มาเลเซีย

ประโยชน์  รากแก้ตกโลหิต แก้นิ่ว บำรุงโลหิต แก้ท้องเสีย รากอากาศขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ รากอากาศนำมาพันเป็นวงกลมเพื่อประดํบดอกไม้แห้งเป็นพวงมาลา 

 

ชนิดไม้  นนทรีบ้าน

ชื่อพื้นเมือง  กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทั่วไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer. ex K. Heyne

ชื่อวงศ์  LEGUMINOSAE-CAESALPINIAIACEAE

ลักษณะทางนิเวศวิทยา  ตามป่าทั่วไปและชายหาด

ประโยชน์  ใช้ทำสิ่งก่อสร้าง เครื่องเรือน เปลือกมีรสฝาด รับประทานเป็นยากล่อมเสมหะแก้โรคท้องร่วง เป็นยาขับลม ปลือกให้สีน้ำตาลอมเหลืองใช้ย้อมผ้าบาติก 

 

ชนิดไม้  นนทรีป่า, อะราง

ชื่อพื้นเมือง  กว่าเซก (เขมร-กาญจนบุรี), คางรุ้ง คางฮ่ง (พิษณุโลก), จ๊าขาม ช้าขม (ลาว), ตาเซก (เขมร-บุรีรัมย์), นนทรีป่า (ภาคกลาง), ราง (ส่วย-สุรินทร์), ร้าง อะราง อะล้าง (นครราชสีมา), อินทรี (จันทบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Peltophorum dasyrachis  (Miq.) Kurz

ชื่อวงศ์  CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะทางนิเวศวิทยา  ขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ ตามชายป่าดิบแล้งทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เป็น พันธุ์ไม้เบิกนำที่โตเร็วชนิดหนึ่งของป่าดิบแล้ง สามารถขึ้นได้บนพื้นที่เสื่อมโทรม   และขึ้นตามป่าโปร่งชื้น

ประโยชน์  เนื้อไม้สีชมพูอ่อนหรือน้ำตาลแกมชมพู เป็นมันเลื่อม เสี้ยนตรงหรือเป็นลูกคลื่น ใช้ทำสิ่งก่อสร้าง เครื่อง เรือน เปลือกมีรสฝาด รับประทานเป็นยากล่อมเสมหะ แก้โรคท้องร่วงเป็นยาขับลม

Page no. 36/79 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39