Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50

 

ชนิดไม้  กร่าง

ชื่อพื้นเมือง  ไฮ (ขอนแก่น)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Ficus altissima Bl.

ชื่อวงศ์  MORACEAE

ลักษณะทางนิเวศวิทยา  -

ประโยชน์  รากอากาศของต้นกร่างเหนียว ใช้ทำเชือกได้ เปลือกชั้นในใช้ทำกระดาษ ต้นใช้เลี้ยงครั่ง

 

ชนิดไม้  กฤษณา

ชื่อพื้นเมือง ไม้หอม (ภาคตะวันออก) , กายูกาฮู กายูการู (ปัตตานี-ภาคใต้)กฤษณา(ภาคตะวันออก)  กายูการู กายูกาฮู (มาเลเซีย ปัตตานี) ไม้หอม (ภาคตะวันออก ภาคใต้) จีน ติ่มเฮียง (ไม้หอมที่จมน้ำ)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Aquilaria crassna Pierre ex Lec.

ชื่อวงศ์  THYMELAEACEAE

ลักษณะทางนิเวศวิทยา  -

ประโยชน์  เปลือก ให้เส้นใย ใช้ทำเสื้อผ้า ถุงย่าม ที่นอน เชือก และกระดาษ ด้านสมุนไพร สรรพคุณตามตำราไทยคือเนื้อไม้ บำรุงโลหิตในหัวใจ บำรุงตับและปอดให้เป็นปกติ แก้ลม แก้ลมซาง แก้ลมอ่อนเพลีย ทำให้ชุ่มชื่นใจ บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ แก้ไข้ บำรุงโลหิต รักษาโรคปวดข้อแก่นไม้ บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ บำรุงตับและปอดให้ปกติน้ำมันจากเมล็ด รักษาโรคผิวหนัง แก้โรคเรื้อน แก้มะเร็งไม่ระบุส่วนที่ใช้ บำรุงโลหิต แก้ตับและปอดพิการ แก้ไข้เพื่อขับเสมหะและลม บำรุงโลหิตในหัวใจ ทำตับปอดให้ปกติ คุมธาตุฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ลดความดันโลหิต ด้านการเป็นไม้ประดับ ความสนใจของไม้ต้นนี้คือ รูปทรงของลำต้นเป็นรูปเจดีย์คว่ำใบหนาเป็นมันดูเข้มแข็ง และไม่ผลัดใบ เป็นไม้ที่หายาก และมีคุณค่าสูงมาก ถือเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ปลูกไว้เป็นไม้ประดับได้สวยงาม แต่ควรพิจารณาพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม

 

ชนิดไม้  ก่อขาว

ชื่อพื้นเมือง  -

ชื่อวิทยาศาสตร์  Castanopsis argentea (Blume) A. DC.

ชื่อวงศ์  FAGACEAE

ลักษณะทางนิเวศวิทยา  -

ประโยชน์  -

 

 

 

ชนิดไม้  ก่อเดือย

ชื่อพื้นเมือง  ก่อสร้อย (เชียงใหม่)  ก่อหนัด  ก่อหัด (เพชรบูรณ์  ร้อยเอ็ด)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.

ชื่อวงศ์  FAGACEAE

ลักษณะทางนิเวศวิทยา  เป็นไม้ที่ปรับตัวได้ดีในป่าดิบเขา ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในที่ค่อนข้างแห้งแล้งทางภาคเหนือ หรือที่มีความชุ่มชื้นสูงใกล้กับลำธารมีน้ำขัง ตลอดจนที่ร่มเงหรือโล่งแจ้ง  พบกระจายทั่วไปในป่าดิบเขาของประเทศไทยตั้งแต่ระดับความสูง 100-1,600 เมตร โดยขึ้นหนาแน่นที่ระดับ1,200-1,300 เมตร และพบบ้างในป่าผลัดใบผสมป่าเต็งรัง และพบกระจายกว้างขวางตั้งแต่จีนตอนใต้ไปทางพม่า และอินเดียผ่านเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย จนถึงเกาะนิวกินี

ประโยชน์  ผล  นำมารับประทานได้แต่ต้องนำมาคั่วให้สุกเสียก่อน  เนื้อไม้สามารถนำมาใช้ในการเพาะเห็ดหอม  และเป็นเชื้อเพลิง

 

 

Page no. 5/79 1 2 3 4 5 6 7 8 9